RTITB Defnyddiwr PEIRIANT CODI TELESGOPIG (DI-BROFIAD) Codau ABA J2 a J3 ACHREDWYD GAN RTITB

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Community Location, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 Diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs yr RTITB mewn Defnyddio Peiriant Codi Telesgopig (i rai Dibrofiad) yn addas i rai sydd ag ychydig iawn neu ddim profiad o ddefnyddio Peiriant Codi Telesgopig ac sydd am ennill cymhwyster defnyddiwr a gydnabyddir yn genedlaethol.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Cyfrifoldebau o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, PUWER 98 a LOLER 98
 • Cod Diogelwch Defnyddwyr
 • Gwiriadau Paratoi
 • Ffactorau sy'n effeithio ar sefydlogrwydd
 • Rheolyddion symud a rheolyddion hydrolig y Peiriant Codi Telesgopig
 • Symud y Peiriant Codi Telesgopig ar ffordd agored ac oddi ar y ffordd/ar dir garw
 • Stacio ar wahanol lefelau
 • Dad-stacio paledi llawn a rhai gwag
 • Rolau a Chyfrifoldebau
 • Llawlyfrau'r Gwneuthurwr
 • Cydrannau a Swyddogaethau Pwysig
 • Llywio, Gyrru a Brecio
 • Gwiriadau Cyn Defnyddio
 • Mynd ar y peiriant ac oddi arno’n ddiogel
 • Ffurfweddu cyn Teithio
 • Symud yn Ddiogel: Llawn a Gwag, Mannau Agored a Chyfyng
 • Cynnal Gwiriadau Diogelwch ar Safle
 • Tasgau sy'n golygu Codi a Thrin Llwythi
 • Gosod, Addasu a Thynnu Atodiadau
 • Trefnau o ran Cludo Peiriannau
 • Y Drefn ar Ddiwedd Shifft a'r Drefn o ran Diffodd y Peiriant

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

⁠Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

4 diwrnod yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

1 diwrnod o asesu ymarferol

Dilyniant

Cerbyd Gwrthbwyso neu Gerbyd Fforch Godi

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.