Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

RTITB Defnyddiwr PEIRIANT CODI TELESGOPIG (Profiadol) Codau ABA J2 a J3 Achredwyd gan RTITB

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 Diwrnod

Gwnewch gais
×

RTITB Defnyddiwr PEIRIANT CODI TELESGOPIG (Profiadol) Codau ABA J2 a J3 Achredwyd gan RTITB

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs yr RTITB mewn Defnyddio Peiriant Codi Telesgopig (i rai profiadol) yn addas i rai sydd â phrofiad helaeth ond nad ydynt yn meddu ar gymhwyster dilys ar hyn o bryd

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Cyfrifoldebau o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, PUWER 98 a LOLER 98
 • Cod Diogelwch Defnyddwyr
 • Gwiriadau Paratoi
 • Ffactorau sy'n effeithio ar sefydlogrwydd
 • Rheolyddion symud a rheolyddion hydrolig y Peiriant Codi Telesgopig
 • Symud y Peiriant Codi Telesgopig ar ffordd agored ac oddi ar y ffordd/ar dir garw
 • Stacio ar wahanol lefelau
 • Dad-stacio paledi llawn a rhai gwag
 • Rolau a Chyfrifoldebau
 • Llawlyfrau'r Gwneuthurwr
 • Cydrannau a Swyddogaethau Pwysig
 • Llywio, Gyrru a Brecio
 • Gwiriadau Cyn Defnyddio
 • Mynd ar y peiriant ac oddi arno’n ddiogel
 • Ffurfweddu cyn Teithio
 • Symud yn Ddiogel: Llawn a Gwag, Mannau Agored a Chyfyng
 • Cynnal Gwiriadau Diogelwch ar Safle
 • Tasgau sy'n golygu Codi a Thrin Llwythi
 • Gosod, Addasu a Thynnu Atodiadau
 • Trefnau o ran Cludo Peiriannau
 • Y Drefn ar Ddiwedd Shifft a'r Drefn o ran Diffodd y Peiriant

Gofynion mynediad

Yn addas i ddysgwyr sydd â phrofiad helaeth mewn defnyddio Peiriant Codi Telesgopig ac sydd wedi llwyddo mewn asesiad sylfaenol cyn dechrau ar y cwrs

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

2 ddiwrnod yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu yn y dosbarth ac ymarferion ymarferol

1 diwrnod o asesu ymarferol

Dilyniant

Cerbyd Gwrthbwyso neu Gerbyd Fforch Godi

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'