Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio Triniwr Telesgopig yn gymwys a diogel.

Mae'r cwrs yn cynnwys paratoi Triniwr Telesgopig ar gyfer ei ddefnyddio'r ddiogel, ei gynnal a'i gadw, ei ddefnyddio'n gymwys a diogel a deddfwriaeth berthnasol. Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • Gyrru Tractor
 • Tyrchwr Bach

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.