Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau ym maes Cefnogi Addysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Lefel 2 = 12 mis

  Lefel 3 = 16 mis

  Cymhwyster rhan-amser yw hwn ac mae disgwyl i'r dysgwr ymgymryd â'i hastudiaethau uniongyrchol eu hunain.

Gwnewch gais
×

Prentisiaethau ym maes Cefnogi Addysgu

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio'n benodol i fodloni anghenion y rhai sydd eisoes yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion. Serch hynny, gan fod y cymhwyster Lefel 2 yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth mae'n addas hefyd i'r sawl sy'n awyddus i weithio mewn ysgol.

Mae'r Diploma Lefel 3 yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth greiddiol sy'n addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio i gefnogi dysgu a lles plant ac felly fe'i hargymhellir ar gyfer y rhai sydd yn y swyddi hyn neu sy'n awyddus i gael swyddi o'r fath.

Gofynion mynediad

Rhaid i'r dysgwyr fod mewn gwaith cyflogedig neu'n gweithio'n wirfoddol mewn ysgol fel cynorthwywyr ystafell ddosbarth.

Rhaid cael cyfweliad cyn dechrau'r cymhwyster.

Cyflwyniad

Arsylwadau, dysgu uniongyrchol, trafodaethau proffesiynol a thystiolaeth gan y cyflogwr.

Gall unigolion gwblhau'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Asesiad

Gwaith ysgrifenedig, arsylwadau, trafodaethau ac ati

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster Lefel 2, mae'n bosibl mynd ymlaen i wneud y cymhwyster Lefel 3.

(Sylwer - ar ôl iddynt gymhwyso, gall nifer o unigolion gael cyflog uwch yn eu swydd bresennol).

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 2+3

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth