Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cyrsiau ar gyfer 1 neu 2 ddiwrnod

Gwnewch gais
×

Cneifio defaid

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu am egwyddorion sylfaenol cneifio.

Byddwch yn gallu dal defaid yn hyderus a'u trin yn ddiogel a medrus. Byddwch hefyd yn gallu rholio a phacio eu cnu yn gywir. Yn ogystal â hyn byddwch yn gallu asesu'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio offer cneifio a diogelwch y cyflenwadau trydan. Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

Ffi: £210

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • Defnyddio dipiau defaid yn ddiogel
 • Lles anifeiliaid ar daith

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio