Archwilio a Defnyddio Ysgolion ac Ysgolion Bach yn Ddiogel

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  ½ diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n defnyddio ysgolion neu'n rheoli'r defnydd o ysgolion.

FFI: £80

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Cymysgedd o waith theori a gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth

Asesiad

Asesiad ffurfiol ar y diwedd, cwestiynau amlddewis.

Dilyniant

Cyrsiau pellach mewn Adeiladu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.