Modiwl 1 a 3 – Ynysu Trydan yn Ddiogel i Beirianwyr Nwy (ETFGE)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Hyfforddiant ac Asesu ar gyfer Modiwl 1 a 3: 1 diwrnod (4 ymgeisydd ar y mwyaf)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i Reolwyr a goruchwylwyr yn y maes trydanol sy'n gyfrifol am arfer gweithio diogel. Trydanwyr yn gweithio ar osod, cynnal a chadw a chanfod diffygion, crefftwyr eraill lle mae gofyn iddynt ynysu offer trydanol yn ddiogel cyn gwneud gwaith cynnal a chadw mecanyddol. Gweithwyr a rheolwyr nad ydynt yn gweithio yn y maes trydanol ond bod gofyn iddynt ddeall gofynion cyfreithiol a'r gwaith ymarferol o ynysu'n ddiogel. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd modd mynd ymlaen i fodiwlau 2 a 4 mewn Profi Trydan a Chanfod Diffygion

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Hyfforddiant 1 diwrnod yn yr ystafell ddosbarth gyda rhai arddangosiadau ymarferol gydag asesiad

Asesiad

Asesiad ymarferol 120 munud a chwestiynau amlddewis Ardystiad NICEIC

Dilyniant

Modiwlau 2 a 4 ETFFGE System rheoli offer, canfod diffygion a chyfnewid cydrannau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.