RTITB - Hyfforddiant Ddefnyddwyr Profiadol Ddefnyddio Cerbydau Fforch godi Gwrthbwyso, codau ABA B1(Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Busnes a Rheoli
  Specialist / Other
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  Cwblhau e-drycareichcyflymdraeichhunhefyd;

  Hyfforddiant ymarferol am 9 awr ar gyfer 1 gweithredydd

  (Mwyafswm - 1 Gweithredydd i gydymffurfio gydag ymbellhau cymdeithasol covid 19 tra'n berthnasol)

  Hyfforddiant am 11 awr ar gyfer 2 Weithredydd

  Hyfforddiant am 14 awr ar gyfer 3 gweithredydd

  ar bob adeg arall

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar gyfer gweithredwyr profiadol sydd heb gofnodion hyfforddi ffurfiol. Asesir medrusrwydd ar ddiwrnod yr hyfforddi.

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio Cerbydau Codi Gwrthbwyso (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithlon, gwneud archwiliad cyn-ddefnydd, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryciau a llwythi.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i'r meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Gweithredu'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dad-lenwi cerbyd
 • Stacio a dad-stacio
 • Sefydlogrwydd tryc codi

Cod diogelwch gweithredwyr

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o e-ddysgu ac addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth.

Asesiad

 • Cwblhau hyfforddiant e-Dryc ar-lein
 • Asesiadau Mewn Canolfan:
 • Cwblhau asesiad theori ar bapur
 • Gwiriad cyn-defnydd ymarferol
 • Asesiad Sgiliau ymarferol

Dilyniant

 • Cwrs Trosi 1 diwrnod i fod yn weithredwr tryciau
 • Cwrs 1 diwrnod ar reoli cludiant yn y gweithle

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.