Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau B1, (Profiadol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Un Ymgeisydd - 2 diwrnod

  ,Dau Ymgeisydd - 3 diwrnod

  ,Tri Ymgeisydd - 3 diwrnod

Gwnewch gais
×

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau B1, (Profiadol)

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithredwyr sydd â phrofiad blaenorol (ond ddim â thystiolaeth o hyfforddiant blaenorol) i gael eu hyfforddi i ddefnyddio tryc fforch godi gwrthbwyso'n ddiogel.

Bydd y cwrs hyfforddi gweithredydd Tryc Codi Gwrthbwyso RTITB (a gyfeirir yn aml fel fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi weithredu'r tryc yn ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnydd, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth.

⁠Mae'r cwrs hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i'r ardaloedd canlynol;

Rheolyddion ac offerynnau Tryc Codi

 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Gweithredu'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dad-lenwi cerbyd
 • Stacio a dadstacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi
 • Cod diogelwch gweithredwyr

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth.

Asesiad

Dim asesiad.

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'