Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Gweithdrefnau Arbennig gan y Gymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus (RSPH)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl, Dolgellau, Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai, Llwyn Brain
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod. £150 (yn cynnwys y ffi arholiad)⁠.

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 2 mewn Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Gweithdrefnau Arbennig gan y Gymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus (RSPH)

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 03/09/2024
Busnes@Abergele
Dydd Iau, 24/10/2024
Busnes@Abergele
Dydd Iau, 12/12/2024
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 18/11/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mercher, 25/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i anelu at ymarferwyr aciwbigo, ymarferwyr tyllau clustdlysau a thlysau eraill, ymarferwyr electrolysis ac artistiaid creu tatŵ. Yr amcan yw amlinellu egwyddorion rheoli haint drwy ddefnyddio rhagofalon 'cadwyn heintio' a 'rheoli heintiau safonol' i Ymarferwyr Gweithdrefnau Arbennig sy'n gyflogedig, sy'n hunangyflogedig neu sy'n ymarferwyr sy'n rheoli busnes. Mae'n gymhwyster gwerthfawr sydd hefyd yn addas i ymarferwyr dan hyfforddiant mewn hyfforddiant a chyflogaeth alwedigaethol berthnasol.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr sy'n dymuno gweithredu yng Nghymru wneud cais am Drwydded Gweithdrefnau Arbennig dan Ran 4 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202409:00 Dydd Mawrth7.001 £1502 / 12D0017247

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/10/202408:30 Dydd Iau7.001 £1500 / 12D0017248

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/12/202409:00 Dydd Iau7.001 £1500 / 12D0017229

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/11/202409:00 Dydd Llun7.001 £1500 / 12D0017250

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/09/202409:00 Dydd Mercher7.001 £1500 / 12D0017243a

Gofynion mynediad

Cymhwyster yn y meysydd uchod - Harddwch / Ymarferydd Aciwbigo / Artist creu tatŵ

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio gweithgareddau grŵp, llyfrau gwaith, senarios a chwestiynau ymarfer.

Asesiad

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth yr ymgeisydd yn cael ei asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis un awr a fydd yn cynnwys 30 cwestiwn. Y marc llwyddo yw 25 marc. Y graddau asesu yw Llwyddo neu Fethu.

Dilyniant

 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle, Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd (COSHH)
 • Sgraffinio
 • Lefel 4 Micro nodwyddo

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Trin Gwallt a Therapi Harddwch