Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 DIWRNOD - wedi'i leoli mewn ystafell ddosbarth.

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster yw i ddarparu dysgwyr gydag ymwybyddiaeth o fanteision Asesiad Risg mewn unrhyw amgylchedd.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/03/202309:00 Dydd Mawrth6.501 £1250 / 8FFB81315Y

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/04/202309:00 Dydd Mawrth6.501 £1250 / 8FFB81315Z

Gofynion mynediad

Does yna ddim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Cyflwyniad

Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth gydag ymarferion grwp gan gynnwys cyflwyniad PPT, trafodaethau grwp:

 1. Deall pam fod asesiadau Risg yn angenrheidiol ar gyfer cynnal a gwella safonau iechyd a diogelwch yn y gwaith
 2. Deall egwyddorion Asesu Risg.

Asesiad

Arholiad Cwestiynau Amlddewis.

Rhoddir 30 munud i gwblhau'r asesiad.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Iechyd a Diogelwch

Gweithio'n Ddiogel IOSH

Rheoli'n Ddiogel IOSH.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 07/03/2023
Abergele
Dydd Mawrth, 04/04/2023