Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 DIWRNOD - wedi'i leoli mewn ystafell ddosbarth.

Gwnewch gais
×

Asesu Risg Lefel 2

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster yw i ddarparu dysgwyr gydag ymwybyddiaeth o fanteision Asesiad Risg mewn unrhyw amgylchedd.

Gofynion mynediad

Does yna ddim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Cyflwyniad

Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth gydag ymarferion grwp gan gynnwys cyflwyniad PPT, trafodaethau grwp:

 1. Deall pam fod asesiadau Risg yn angenrheidiol ar gyfer cynnal a gwella safonau iechyd a diogelwch yn y gwaith
 2. Deall egwyddorion Asesu Risg.

Asesiad

Arholiad Cwestiynau Amlddewis.

Rhoddir 30 munud i gwblhau'r asesiad.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Iechyd a Diogelwch

Gweithio'n Ddiogel IOSH

Rheoli'n Ddiogel IOSH.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'