Tystysgrif Ymwybyddiaeth Ynni Adnewyddadwy

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn ennyn yr hyder i ganfod technolegau ynni adnewyddadwy a senarios addas i'w defnyddio. Hefyd, byddwch yn derbyn digon o wybodaeth i drafod nodweddion, manteision a chyfyngiadau pob technoleg.

Ffi: £210

Gofynion mynediad

Dyluniwyd y cwrs ar gyfer amrywiaeth o ymgeiswyr: tiwtoriaid, penseiri, dylunwyr, athrawon, rheolwyr cyfleuster, peirianwyr cynnal a chadw, personél gwerthu ac ati.

Cyflwyniad

 • 7 modiwl a gyflwynir yn y dosbarth gyda thiwtor cymwys
 • taith o amgylch gweithdy ynni adnewyddadwy pwrpasol y coleg

Asesiad

Dyluniwyd yr asesiadau i sicrhau fod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ar hyd a lled y wlad.

Mae'r dull hwn yn sicrhau y gall cyflogwyr a chwsmeriaid fod yn hyderus y bydd gweithiwr sydd wedi'i asesu mewn canolfan asesu wedi'i chymeradwyo gan BPEC Ltd yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn ddigonol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol