Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Ymwybyddiaeth Ynni Adnewyddadwy

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn ennyn yr hyder i ganfod technolegau ynni adnewyddadwy a senarios addas i'w defnyddio. Hefyd, byddwch yn derbyn digon o wybodaeth i drafod nodweddion, manteision a chyfyngiadau pob technoleg.

Ffi: £200

Gofynion mynediad

Dyluniwyd y cwrs ar gyfer amrywiaeth o ymgeiswyr: tiwtoriaid, penseiri, dylunwyr, athrawon, rheolwyr cyfleuster, peirianwyr cynnal a chadw, personél gwerthu ac ati.

Cyflwyniad

 • 7 modiwl a gyflwynir yn y dosbarth gyda thiwtor cymwys
 • taith o amgylch gweithdy ynni adnewyddadwy pwrpasol y coleg

Asesiad

Dyluniwyd yr asesiadau i sicrhau fod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ar hyd a lled y wlad.

Mae'r dull hwn yn sicrhau y gall cyflogwyr a chwsmeriaid fod yn hyderus y bydd gweithiwr sydd wedi'i asesu mewn canolfan asesu wedi'i chymeradwyo gan BPEC Ltd yn gallu gweithio'n ddiogel ac yn ddigonol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig