Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

RTITB Cwrs Gloywi – Cerbydau Estyn

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod – dim mwy na 3 gweithredwr

Gwnewch gais
×

RTITB Cwrs Gloywi – Cerbydau Estyn

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithredwyr sydd wedi cael hyfforddiant ffurfiol ar Estyn neu Wrthbwyso yn barod ac yn gallu profi hynny (gyda thystysgrif gan amlaf). Awgrymir cymryd rhan mewn hyfforddiant gloywi bob 3-5 mlynedd.

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth

Asesiad

Asesir gweithredwyr ar eu...

 • Gallu i wirio cerbyd cyn ei ddefnyddio
 • Theori a dealltwriaeth o gyfyngiadau o ran eu defnyddio ac arferion gweithio diogel

Gallu ymarferol i ddefnyddio'r cerbyd yn ddiogel

Dilyniant

Mynd ymlaen i ddefnyddio cerbydau codi eraill yn gynnwys cerbydau gwrthbwyso a llwythwr telesgopig diwydiannol.

Neu fynd ymlaen i ddefnyddio llwythwr telesgopig oddi ar y ffordd yn y diwydiant adeiladu neu'r diwydiant amaeth. Gall ymgeiswyr hefyd ymlaen i ddilyn cyrsiau NVQ ym maes Warysau a Chludiant.

Gwybodaeth campws Llangefni

Mae'r cwrs hwn ar gael yn ein canolfan hyfforddi wagen fforch godi yn Llangefni neu yn eiddo'r cwsmer.

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio cerbydau codi ac estyn (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnyddio, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth

Er nad yw'n gyfyngedig iddynt, mae'r cwrs hwn yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Defnyddio'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dadlwytho cerbyd
 • Stacio a dad-stacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi
 • Cod diogelwch y defnyddwyr

Gwybodaeth campws Dysgu o Bell

Mae'r cwrs hwn ar gael yn ein canolfan hyfforddi wagen fforch godi yn Llangefni neu yn eiddo'r cwsmer.

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio cerbydau codi ac estyn (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnyddio, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth

Er nad yw'n gyfyngedig iddynt, mae'r cwrs hwn yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Defnyddio'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dadlwytho cerbyd
 • Stacio a dad-stacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi
 • Cod diogelwch y defnyddwyr

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig