Rheoli Prosiectau - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea, Work-Based Learning
 • Lefel
  4-6
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Busnes a Rheoli
 • Hyd

  18 mis

 • Math o gwrs
  Prentisiaethau
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau yn cynnig llwybr cynnydd i rai sydd eisiau mynd i'r byd rheoli prosiectau neu ddefnyddio sgiliau rheoli prosiectau i wella eu gyrfa mewn maes arall. Mae'n cynnig cyfle da i wella cymhwysedd a llenwi bylchau sgiliau sydd wedi eu hadnabod eisoes. Mae'r bylchau yn cynnwys sgiliau rheoli rhanddeiliaid, delio a chymhlethdodau, sgiliau cyfathrebu a chymhwysedd technegol fel gosod amserlen i brosiect, asesu risg, ennill gwerth, cynllunio ac amcangyfrif.

Mae rheoli prosiect yn ddewis cyntaf fel gyrfa i nifer erbyn hyn. Yn y gorffennol, roedd nifer o bobl yn rheoli prosiectau ar ôl blynyddoedd o weithio mewn sectorau a swyddi gwahanol. Mae'r rhagdybiaeth bod rheoli prosiectau yn ddewis i'w wneud ar ganol eich gyrfa yn golygu nad oes llawer o gyfleoedd yn y maes i arweinwyr prosiect ifanc a medrus.

Mae nifer o ddyletswyddau rheoli o fewn prosiectau yn gallu cynnig cyfleoedd i bobl ifanc broffesiynol, a gall y rhain arwain at swyddi prosiect uwch dros gyfnod o amser. Bydd y Prentisiaethau Uwch yn cydnabod gwerth y gwaith hwn yn ffurfiol ac yn gosod sylfeini cadarn i'r genhedlaeth nesaf o reolwyr prosiectiau cymwys.

Gofynion mynediad

Mae angen i ddysgwyr fod yn rheoli prosiectau i gwrdd ag crieteria y cymhwyster hwn.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 ac yna i Brentisiaeth Uwch Lefel 4.

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460