Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo yn Rhos
  • Bangor

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n angerddol am fwyd a diod? Hoffech chi weithio yn un o'r diwydiannau mwyaf a mwyaf amrywiol yn y byd

Mae'r cwrs Lefel 2 hwn yn darparu cwricwlwm cyffrous i chi, wedi'i gynllunio i wella'ch sgiliau ymarferol sy'n eich galluogi i weithio yn y diwydiant lletygarwch bywiog.

Byddwch yn profi ystod eang o weithgareddau creadigol a fydd yn cynnwys:

 • Technegau coginio mewn cegin, larwydd a chrwst.
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Theatr fwrdd a gwasanaeth
 • Gwasanaeth bar, gwin a choctel
 • Sgiliau Barista
 • Gwaith tîm
 • Costio bwyd a chynllunio bwydlenni
 • Deddfwriaeth
 • Iechyd a Diogelwch
 • Diogelwch Bwyd

Trwy gydol y cwrs, mae datblygiad pob myfyriwr yn cael ei feithrin a'i annog mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch yn cael eich tiwtora gan ymarferwyr proffesiynol, a fydd yn eich tywys a'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu'ch sgiliau.

Fel rhan o'ch hyfforddiant bydd gofyn i chi hefyd ddatblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Bydd disgwyl i chi brynu gwisgoedd a cit sylfaenol. Efallai y bydd cymorth tuag at y gost hon ar gael trwy grantiau.

Sylwch: Rydym yn argymell eich bod yn gallu cyrchu gliniadur / llyfr crôm er mwyn galluogi cwblhau gwaith cwrs yn ddigidol gartref. Mae cronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi 'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sydd yn methu â phrynu un.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen yn ein ceginau a'n bwytai diweddaraf trwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Hyfforddiant ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Sesiynau ymarferol yn yn gegin sgiliau
 • Mynediad i gystadlaethau lleol a chenedlaethol
 • Dysgu rhithwir yn yr ystafell ddosbarth
 • Ymweliadau addysgol

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y rhaglen trwy:

 • Profion ymarferol yn y gegin a'r bwyty trwy gydol y flwyddyn
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Profion cwestiwn ateb byr

Dilyniant

Mae cwblhau 'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i:

 • Coginio Proffesiynol (Cegin a Larder) Lefel 3
 • Goruchwyliaeth Gwasanaeth Bwyd a Diod Proffesiynol Lefel 3

Gallech hefyd geisio cyflogaeth neu ystyried amryw gyfleoedd eraill o fewn addysg bellach

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos