Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynhyrchu Modiwlau CAD

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr dros 20 wythnos

Gwnewch gais
×

Cynhyrchu Modiwlau CAD

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Sut i drosi lluniadau'n barod i weithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur (CAM)
 • Gosod Datymau - cyfesurynnau gwaith
 • Rheoli, Ychwanegu neu Olygu Llwybrau Offer a gynhyrchwyd
 • Rhedeg Efelychiadau
 • Creu darn penodol ar Felin CNC drwy ddefnyddio cod CAM
 • Peiriannu 2D a 3D
 • Creu Llyfrgell Offer yn y system i unigolion
 • Addasu'r Peiriannu er mwyn gwella ei effeithlonrwydd

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Gan ddilyn enghreifftiau ymarferol a darluniau eglurhaol, byddwch yn defnyddio meddalwedd i raglennu'n annibynnol cyn peiriannu.

Asesiad

Yn ogystal â chwestiynau i brofi'ch gwybodaeth, mae tair tasg a fydd yn asesu'ch gallu i raglennu a gweithgynhyrchu.

Dilyniant

Cynigir cyrsiau byr eraill yn yr adran Beirianneg e.e. Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), Cyflwyniad i Roboteg, yn ogystal â Weldio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith