Cwrs Diogelwch Nwy Rhagarweiniol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Bangor, Llangefni
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd

  Rhwng 0.5 a 1 diwrnod yn dibynnu ar anghenion y dysgwyr

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i ddysgwyr sydd am allu cynnal archwiliadau Diogelwch Nwy yn hyderus a heb broblemau

Gofynion mynediad

Rhaid wrth gymhwyster ACS

Cyflwyniad

Gwaith ymarferol a gwaith theori

Asesiad

Nid oes asesiadau ffurfiol

Dilyniant

Un o gyrsiau eraill y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.