Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  Cyrsiau ar gyfer 2 neu 3 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn trafod plaleiddiaid a'r technegau a'r dulliau o'u defnyddio.

Rydym yn cynnig y canlynol:

PA1: Defnyddio Plaleiddiaid yn Ddiogel

PA2: Chwistrellwyr wedi'u Gosod ar Beiriant

PA6: Chwistrellwyr Llaw Disodli Hawliau Taid

Byddwch yn dysgu am ddeddfwriaeth, rheoliadau, adnabod peryglon, cyfarpar diogelu personol ac am faterion Iechyd a Diogelwch sy'n ymwneud â defnyddio Plaleiddiaid. Ceir elfen ymarferol hefyd sy'n dangos sut i ddefnyddio offer chwistrellu'n ddiogel.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy

 • sesiynau addysgu
 • sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Arholiad amlddewis
 • Prawf asesu ymarferol

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • Defnyddio dipiau defaid yn ddiogel
 • Defnyddio ATV (cerbydau sy'n addas ar gyfer pob math o dir)
 • Gyrru Tractorau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.