Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth

Cewch ddysgu am bob agwedd ar berfformio a phrofiad uniongyrchol o weithio mewn stiwdios recordio.

Celfyddydau Perfformio

Cewch ddysgu am bob agwedd ar berfformio, yn cynnwys drama, dawns, canu, cerddoriaeth a chrefft llwyfan.

Yn ystod y cwrs, cewch gyfleoedd ymarferol i feithrin eich sgiliau perfformio drwy gymryd rhan mewn sioeau yn y coleg, yn ogystal â pherfformio mewn theatrau proffesiynol allanol.

Cewch hefyd gyfle i ymweld â theatrau, lleoliadau a gweithdai ledled y Deyrnas Unedig er mwyn meithrin dealltwriaeth ehangach o ddiwydiant y celfyddydau perfformio.

Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth

Cewch brofiad uniongyrchol o weithio mewn stiwdios recordio proffesiynol a defnyddio ystafelloedd cynhyrchu cerddoriaeth lle y ceir offer cyfoes o’r un safon ag a geir yn y diwydiant. Byddwch yn cael eich annog i feithrin eich sgiliau cyfansoddi a pherfformio ac i gymryd rhan mewn cynyrchiadau cerddorol a gigs.

Cewch gyfle hefyd i fynd i gigs a gweithdai gan artistiaid adnabyddus a dysgu sut i gael gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

Ar ddechrau’r cwrs, fy mhrif nod oedd magu hyder a dysgu rhywfaint o sgiliau bywyd – ond dw i wedi llwyddo i wneud llawer iawn mwy na hynny. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o’m hamser yn y coleg, a dysgu llawer iawn ar yr un pryd. Mae gen i uchelgais newydd rŵan sef gweithio yn y diwydiant celfyddydau perfformio, a dw i’n edrych ymlaen yn fawr at y dyfodol.

Chelsey Freeman - Celfyddydau Perfformio Lefel 2

Gyrfa mewn Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Wyddoch chi?


Cyflog cyfartalog o £29,800...
...a bydd 378 swydd newydd erbyn 2024.


Prif gyfleoedd gyrfaol

  • Actorion
  • Coreograffwyr
  • Dawnswyr
  • Cerddorion