Gweithio ar Uchder - PASMA

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Llangefni
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Iechyd a Diogelwch
 • Hyd

  ½ diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gwybod ychydig neu'n gwybod dim am weithio ar uchder, ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol am ddefnyddio tyrau mynediad symudol yn ogystal â chynnig gwybodaeth am ddefnyddio pob math o offer mynediad.

Byddwch yn derbyn llyfryn y cwrs a Chod Ymarfer PASMA yn ogystal â thystysgrif a cherdyn adnabod PASMA ar gyfer y lefel perthnasol fydd yn ddilys am bum blynedd.

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder (2005) yn datgan mai person cymwys yn unig ddylai osod, datgysylltu neu newid Tyrau Mynediad Symudol neu os oes rhywun yn cael eu hyfforddi yna dylai person cymwys fod yn eu goruchwylio. Mae cymhwyster PASMA yn profi fod rhywun yn gymwys a chaiff ei dderbyn gan lawer ledled y DU.

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/08/202109:00 Dydd Llun3.501 £750 / 5D0012924

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/08/202109:00 Dydd Llun3.501 £750 / 5D0012926

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/08/202109:00 Dydd Mercher3.501 £750 / 5D0012928

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/09/202109:00 Dydd Llun3.501 £750 / 5D0012930

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
29/09/202109:00 Dydd Mercher3.501 £750 / 4D0012932

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Sesiynau theori ac asesu

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Llangefni
Dydd Llun, 09/08/2021
Llangefni
Dydd Llun, 23/08/2021
Llangefni
Dydd Mercher, 25/08/2021
Llangefni
Dydd Llun, 27/09/2021
Llangefni
Dydd Mercher, 29/09/2021