Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gweithio ar Uchder - PASMA

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni, Ty Gwyrddfai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  ½ diwrnod

Gwnewch gais
×

Gweithio ar Uchder - PASMA

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Mercher, 29/05/2024
CIST-Llangefni
Dydd Mercher, 26/06/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gwybod ychydig neu'n gwybod dim am weithio ar uchder, ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol am ddefnyddio tyrau mynediad symudol yn ogystal â chynnig gwybodaeth am ddefnyddio pob math o offer mynediad.

Byddwch yn derbyn llyfryn y cwrs a Chod Ymarfer PASMA yn ogystal â thystysgrif a cherdyn adnabod PASMA ar gyfer y lefel perthnasol fydd yn ddilys am bum blynedd.

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder (2005) yn datgan mai person cymwys yn unig ddylai osod, datgysylltu neu newid Tyrau Mynediad Symudol neu os oes rhywun yn cael eu hyfforddi yna dylai person cymwys fod yn eu goruchwylio. Mae cymhwyster PASMA yn profi fod rhywun yn gymwys a chaiff ei dderbyn gan lawer ledled y DU.


Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
29/05/202408:30 Dydd Mercher3.501 £750 / 12D0019178

CIST-Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/06/202408:30 Dydd Mercher3.501 £750 / 12D0019179

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Sesiynau theori ac asesu

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:


Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur