Gweithio ar Uchder - PASMA

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  ½ diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gwybod ychydig neu'n gwybod dim am weithio ar uchder, ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol am ddefnyddio tyrau mynediad symudol yn ogystal â chynnig gwybodaeth am ddefnyddio pob math o offer mynediad.

Byddwch yn derbyn llyfryn y cwrs a Chod Ymarfer PASMA yn ogystal â thystysgrif a cherdyn adnabod PASMA ar gyfer y lefel perthnasol fydd yn ddilys am bum blynedd.

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder (2005) yn datgan mai person cymwys yn unig ddylai osod, datgysylltu neu newid Tyrau Mynediad Symudol neu os oes rhywun yn cael eu hyfforddi yna dylai person cymwys fod yn eu goruchwylio. Mae cymhwyster PASMA yn profi fod rhywun yn gymwys a chaiff ei dderbyn gan lawer ledled y DU.

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/11/202109:00 Dydd Iau3.501 £750 / 4D0013290

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/12/202109:00 Dydd Gwener3.501 £751 / 4D0013291

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Sesiynau theori ac asesu

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Llangefni
Dydd Iau, 18/11/2021
Llangefni
Dydd Gwener, 17/12/2021