Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni, Ty Gwyrddfai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae nodau ac amcanion cwrs safonol PASMA yn cynnwys sicrhau y gallwch ddangos eich bod yn gallu gosod, dymchwel, newid, symud, archwilio a defnyddio tyrau mynediad symudol heb achosi niwed i chi eich hun neu unrhyw un arall wrth i chi weithio.

Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am y materion cyfreithiol sy'n ymwneud â gweithio ar uchder gyda thyrau mynediad symudol.

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Addas i'r rhai sydd angen gweithio ar uchder yn ddiogel.

Cyflwyniad

 • Sesiynau yn y dosbarth

Asesiad

 • Asesiad ysgrifenedig
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:


Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'