Bar Mynediad Bar Triphlyg - sector Niwclear

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:
  • BCIS: angen 1awr i gwblhau (yn cynnwys prawf ar y diwedd)
  • BNIC: angen 2.5 awr i gwblhau (yn cynnwys prawf ar y diwedd)
  • BNIB: angen 2.5 awr i gwblhau (yn cynnwys prawf ar y diwedd)
 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Cyflwyniad i Safonau Sylfaenon (BCIS); Cyd-destun Sylfaenol y Diwydiant Niwclear (BNIC)

Bwriad BNIC ydy cyflawni'r 3 allbwn canlynol:

 • Trosglwyddo gwybodaeth am ymbelydredd a llygredd a dulliau gweithio'n ddiogel yn y diwydiant.
 • Rhannu gwybodaeth am hanes y diwydiant niwclear, gwersi a ddysgwyd am ddiogelwch a sut cynhyrchir ynni niwclear a pha ddefnydd a wneir ohono.
 • Cyflwyno gwybodaeth am bwysigrwydd a diwylliant diogelwch yn y diwydiant niwclear a'r angen i gydymffurfio o fewn y diwydiant.

Gofynion mynediad

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau yn y dosbarth

Asesiad

 • Bydd y broses o asesu, cofnodi a chasglu tystiolaeth am yr elfennau gwybodaeth a dealltwriaeth yn digwydd ar wahân..

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.