Ymwybyddiaeth o'r Diwydiant Niwclear (ANIA) Lefel 2 (10 Credyd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  70 awr dysgu dan arweiniad

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Dilynwch y cwrs hwn a byddwch yn ennill:

 • lefel sylfaen o ddealltwriaeth o'r diwydiant niwclear
 • dyfarniad achrededig tuag at y Pasbort Sgiliau Niwclear
 • sylfaen ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau penodol Niwclear

Gall technegau osgoi camgymeriadau Perfformiad Dynol cael eu hintegreiddio i mewn i'r cwrs hwn.

Gofynion mynediad

Trwy gwblhau'r tair uned orfodol, bydd y cwrs yn darparu ymwybyddiaeth sylfaenol o'r diwydiant niwclear.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiwn a addysgir yn y dosbarth
 • Hunanastudiaeth

Asesiad

 • Arholiad ar bapur

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 3 mewn Ymwybyddiaeth o'r Diwydiant Niwclear (ANIA)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.