Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i anelu at bobl sydd yn dechrau ym maes dal gwaddod traddodiadol proffesiynol a'r rheini sydd â rhywfaint o brofiad ac am ehangu eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y pwnc.

Bydd y cwrs yn cyflwyno dulliau a thechnegau effeithiol o reoli gwaddod, addasu a gosod gwahanol drapiau, asesiadau iechyd, diogelwch a risg yn ogystal â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Ffi: £110

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Dim asesiad

Dilyniant

Gall ymgeiswyr fynd ar gyrsiau Amaeth pellach drwy'r Coleg, fel:

 • Trochi defaid yn ddiogel
 • Defnyddio plaleiddiaid yn ddiogel

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.