Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd angen ar gyfer gyrru cloddiwr bach yn ddiogel.

Bydd y cwrs yn cynnwys paratoi'r peiriant ar gyfer ei ddefnyddio'n ddiogel, asesu perygl a risg, dysgu'r ddeddfwriaeth berthnasol, cynnal a chadw'r peiriant.

Mae pwyslais mawr ar Iechyd a Diogelwch.

Ffi: £320

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, fel:

 • Gyrru tractor
 • Rheoli 'telehander'

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.