Microsoft Word - Cyflwyniad

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Llangefni
 • Lefel
  1
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Busnes a Rheoli, TG a'r Cyfryngau
 • Hyd

  1 diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â nodweddion sylfaenol a mwyaf cyffredin Microsoft Word, er mwyn i chi allu cynhyrchu adroddiadau a dogfennau proffesiynol yr olwg.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cynhyrchu amrywiaeth o ddogfennau proffesiynol megis llythyrau, memos, negeseuon ffacs ac adroddiadau byr.

Gofynion mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol o Word. Pa fodd bynnag, mae angen gwybod sut i ddefnyddio Windows ar gyfrifiadur.

Cost y cwrs: £95

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i:

 • Microsoft Word - Canolradd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.