Microsoft Word - Cyflwyniad

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â nodweddion sylfaenol a mwyaf cyffredin Microsoft Word, er mwyn i chi allu cynhyrchu adroddiadau a dogfennau proffesiynol yr olwg.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cynhyrchu amrywiaeth o ddogfennau proffesiynol megis llythyrau, memos, negeseuon ffacs ac adroddiadau byr.

Dyddiadau Cwrs

Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/11/202109:00 Dydd Gwener7.001 £950 / 10FIL517789-21/22

Gofynion mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol o Word. Pa fodd bynnag, mae angen gwybod sut i ddefnyddio Windows ar gyfrifiadur.

Cost y cwrs: £95

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i:

 • Microsoft Word - Canolradd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau
Dydd Gwener, 12/11/2021