Microsoft Word - Canolradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn adolygu nodweddion sylfaenol Word, ac yna'n canolbwyntio ar nodweddion ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno dogfennau.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cynhyrchu dogfennau proffesiynol, gan ddefnyddio rhai o nodweddion mwy datblygedig Word.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod â pheth profiad o ddefnyddio Microsoft Word
 • Cost y cwrs: £95

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i:

 • Microsoft Word - Uwch

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.