Microsoft Word - Canolradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Busnes a Rheoli, TG a'r Cyfryngau
 • Hyd

  1 diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn adolygu nodweddion sylfaenol Word, ac yna'n canolbwyntio ar nodweddion ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno dogfennau.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cynhyrchu dogfennau proffesiynol, gan ddefnyddio rhai o nodweddion mwy datblygedig Word.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod â pheth profiad o ddefnyddio Microsoft Word
 • Cost y cwrs: £95

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i:

 • Microsoft Word - Uwch

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.