Hyfforddiant Meddyginiaethau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 diwrnod (7 awr)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â nifer o feysydd sydd yn berthnasol i faes meddyginiaethau.

I ddechrau, byddwch yn dysgu am bwysigrwydd gweini a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r cwrs yn edrych ar bolisïau cyfredol lleol a chenedlaethol ynghyd â rheoliadau yn ymwneud â gweini meddyginiaethau.

Byddwch hefyd yn edrych ar ffyrdd diogel o storio meddyginiaethau, sut i weini meddyginiaethau gan ganolbwyntio ar arferion Iechyd a Diogelwch, cyfathrebu a llenwi ffurflenni cofnodi meddyginiaeth.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • sesiwn ymarferol
 • cyflwyno mewn dosbarth

Asesiad

 • Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy drafodaeth, cwblhau llyfr gwaith byr a'r defnydd o astudiaethau achos.
 • Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif gan y coleg.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.