Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant sba neu'r maes holistig? Bydd gyrfa o'r fath yn eich herio, yn eich ysbrydoli ac yn rhoi i chi ddewis eang o gyfleoedd gyrfaol.

Ar yr ochr ymarferol, byddwch yn dysgu sut i dylino'r corff, yn dysgu am therapi cerrig, tylino gan ddefnyddio olewau aromatherapi, tylino yn y dull Indiaidd, a sut i roi lliw haul ffug a thrin clustiau â chanhwyllau Hopi. Mae electrotherapi i'r wyneb hefyd yn opsiwn.

O ran theori, byddwch yn dysgu am anatomeg a ffisioleg yn eu manylder, er mwyn cael sylfaen ar gyfer datblygu'ch sgiliau ymarferol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arddangosiadau
 • Gwaith grŵp
 • Gweithdau theori
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)
 • Profiad gwaith

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau ar-lein amlddewis

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos