Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

IOSH Rheoli'n Ddiogel- Cwrs Gloywi - Hyfforddiant lechyd a Diogelwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Dysgu o Bell, CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cwrs ffi: £125

Gwnewch gais
×

IOSH Rheoli'n Ddiogel- Cwrs Gloywi - Hyfforddiant lechyd a Diogelwch

Cyrsiau Byr

Abergele
Dydd Mawrth, 24/10/2023

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs gloywi Rheoli'n Ddiogel (IOSH) wedi'i anelu at reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector neu sefydliad sydd eisoes wedi cwblhau'r cwrs Rheoli'n Ddiogel (IOSH) cyflawn.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/10/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £1450 / 8D0015345

Gofynion mynediad

Cyn y cânt gofrestru, rhaid i'r rhai sydd am ddilyn y cwrs fod wedi cwblhau'r cwrs Rheoli'n Ddiogel (IOSH) cyflawn a chyflwyno rhif tystysgrif.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau yn y dosbarth.

Asesiad

Ar ddiwedd y sesiwn byddwch yn sefyll arholiad a fydd yn cynnwys 15 o gwestiynau aml-ddewis.

Dilyniant

.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur