Rheoli'n Ddiogel (IOSH) - Cwrs Gloywi - Hyfforddiant lechyd a Diogelwch (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Dysgu o Bell, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cwrs ffi: £125

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs gloywi Rheoli'n Ddiogel (IOSH) wedi'i anelu at reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector neu sefydliad sydd eisoes wedi cwblhau'r cwrs Rheoli'n Ddiogel (IOSH) cyflawn.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/03/202309:00 Dydd Llun7.001 £1250 / 8LLO164968B

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/02/202309:00 Dydd Iau7.501 £1250 / 12D0016363

Gofynion mynediad

Cyn y cânt gofrestru, rhaid i'r rhai sydd am ddilyn y cwrs fod wedi cwblhau'r cwrs Rheoli'n Ddiogel (IOSH) cyflawn a chyflwyno rhif tystysgrif.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau yn y dosbarth.

Asesiad

Ar ddiwedd y sesiwn byddwch yn sefyll arholiad a fydd yn cynnwys 15 o gwestiynau aml-ddewis.

Dilyniant

.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Llun, 13/03/2023
Dysgu o Bell
Dydd Iau, 16/02/2023