Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Lefel 4 Paratoi ar Gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  15 mis

Cofrestrwch
×

Lefel 4 Paratoi ar Gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Cyrsiau Rhan-amser

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster seiliedig ar wybodaeth ar gyfer dysgwyr a gyflogir yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle 'carreg gamu' i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i gymhwyster Lefel 5. Mae'r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheini mewn cyflogaeth â thâl neu ddi-dâl neu sydd â mynediad at leoliad gwaith, mewn lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant o dan 8 oed, a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0 – 19. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sy'n sail i arweinyddiaeth a rheolaeth yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (CCPLD).

Gofynion mynediad

Rhaid cael cymhwyster Lefel 3 mewn Gofal Plant

Cyflwyniad

Bydd asesydd yn cael ei ddynodi i chwi

 • OneFile (portffolio electronig)
 • Gweithdai

Asesiad

 • Gwaith cwrs
 • Asesiad mewnol
 • Asesiad allanol gan y corff dyfarnu

Dilyniant

Cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 5

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth yw hwn i ddysgwyr sydd wedi'u cyflogi yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig cam tuag at Lefel 5 i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i'r lefel honno. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer pobl sydd mewn swydd â thâl neu heb dâl neu sydd â mynediad at leoliad gwaith, mewn lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant dan 8 oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Lluniwyd y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr feithrin y wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sy'n sail i arwain a rheoli yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 4

Maes rhaglen:

 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Dwyieithog:

n/a

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Dau fyfyriwr CMD Dolgellau