Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  16 mis

Disgrifiad o'r Cwrs

Bwriad y Ddiploma Lefel 3 mewn gwaith Chwarae (QCF) yw rhoi i'r dysgwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r gallu sy'n angenrheidiol i weithio mewn rôl oruchwyliol yn y sector Gwaith Chwarae. Felly, wedi iddynt gwblhau'r cymhwyster y llwyddiannus byddant wedi dangos y gallu i roi'r sgiliau sy'n hanfodol i'w cyflogaeth ar waith.

Gofynion mynediad

Rhaid i'r dysgwyr fod mewn gwaith cyflogedig mewn lleoliad gofal plant (ac yn gwneud gwaith chwarae).

O gymharu â Lefel 2, argymhellir y cymhwyster Lefel 3 ar gyfer staff mewn swyddi uwch sydd â chyfrifoldeb am weithgareddau a staff eraill.

Rhaid i chi fod dros 18 oed.

Cyflwyniad

Arsylwadau, dysgu uniongyrchol, trafodaethau proffesiynol a thystiolaeth gan y cyflogwr.

Gall unigolion gwblhau'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Bydd y gwaith ar e-bortffolio ar Onefile.

Asesiad

Gwaith ysgrifenedig, arsylwadau, trafodaethau ac ati.

Mae angen 18 awr o arsylwadau o leiaf i gwblhau’r cymhwyster Lefel 3.

Dilyniant

Cwblhau cymhwyster lefel 4 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant⁠ cyn belled â bod gennych swydd rheoli.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth