Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Diagnosis, Trín ac Ailgalibrad o Systemau Cynorthwyo Gyrrwyr Datblygedig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod llawn amser. 10 wythnos x 3 awr.

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Diagnosis, Trín ac Ailgalibrad o Systemau Cynorthwyo Gyrrwyr Datblygedig

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sydd yn edrych i ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau i’w galluogi’n sâff i brofi, gwneud diagnosis, trín ac ail galibradio systemau cynorthwyol gyrrwyr datgybledig

Gofynion mynediad

Lefel 3 neu cymhwyster cyfatebol mewn Cerbydau Trwm neu Ysgafn.

Cyflwyniad

Mi fydd traddodi drwy sesiynau ymarferol yn ogystal a rhai sesiynau theori dosbarth.

Asesiad

 • Prawf aml-ddewis ar-lein
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Mae’r cymhwyster yma’n galluogi ymgeiswyr i symud ymlaen i gyflogaeth neu ddilyniant gyrfa yn meusydd trín, diagnosis a chywiriad systemau ADAS. Mae esiamplau yn cynnwys Technegydd Arbenigol neu Technegydd Feistr. Mae’r cymhwyster hefyd gyda cysylltiadau i’r rhôl Difrod Cerbyd (MET).

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith