Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Glefyd y Llengfilwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 diwrnod (8 awr)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn amgylcheddau lle mae perygl o dwf clefyd y lleng filwyr. Nod y cwrs hwn ydy codi ymwybyddiaeth er mwyn osgoi'r afiechyd a gludir gan ddŵr a achosir gan facteria clefyd y lleng filwyr.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys effeithiau clefyd y lleng filwyr, y mesurau rheoli a ddylai fod yn eu lle i'w atal, yn ogystal â'r canlyniadau o beidio cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol. Yn ychwanegol, mae cymhwyster yn cynnwys uned arbenigol yn cynnwys y peryglon cysylltiedig â systemau dŵr poeth ac oer.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys dwy uned: Uned 1: Egwyddorion ymwybyddiaeth o glefyd y llengfilwyr; Uned 2: Deall y peryglon cysylltiedig â chlefyd y llengfilwyr mewn systemau dŵr poeth ac oer.

£60

Gofynion mynediad

16 oed neu uwch a Saesneg Lefel 1, neu'r hyn sy'n cyfateb

Cyflwyniad

 • Tiwtorialau

Asesiad

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei asesu drwy lyfr gwaith myfyriwr ar gyfer pob uned a osodir gan HABC ac sy'n cael ei farcio gan y Ganolfan.

Dilyniant

 • Cyrsiau ym meysydd Lletygarwch, Arlwyo, neu Iechyd a Gofal

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.