Lefel 2 Hylendid mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer pob person sy'n gweithio mewn lleoliadau o ofal.

Cynnwys y cwrs

 • Achos a lledaenu heintiau
 • Atal a rheoli ymlediad heintiau
 • Deddfwriaeth berthnasol i reoli heintiau
 • Rolau a chyfrifoldebau

Dyddiadau cwrs:

please call us for details

£60

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • Sesiwn wedi ei ddysgu

Asesiad

 • Bydd pob ymgeisydd sy'n dilyn y cwrs cyfan ac yn cwblhau'r asesiad yn derbyn tystysgrif.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Yn y gweithle yn dibynnu ar y nifer

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.