Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:
  10 wythnos, 30 awr, 3 awr yr wythnos
 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn gyffredinol, mae'r cwrs hwn i weithwyr proffesiynol hen a newydd sydd angen dysgu am y gofynion sylfaenol ar gyfer profi gosodiadau trydan er mwyn symud ymlaen yn y diwydiant.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n cydlynydd cyrsiau byr, Arkan Hanna ar 01492 546 666 est. 1222 / ebost: a.hanna@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Gwybodaeth drydanol ar Lefel 2 o leiaf.

IET Guidance notes 3 – Inspecting and Testing.

Cyflwyniad

Darlithoedd, tasgau gwaith grŵp ac asesiadau ffurfiannol sy'n cynnwys tasgau ymarferol yn y gweithdy.

Asesiad

Arholiad amlddewis ar-lein (100 munud) ac asesiad ymarferol 3 awr o hyd

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds mewn archwilio, profi ac ardystio gosodiadau trydan (2391)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol