Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    CIST-Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Atal Legionella

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs hwn at unigolion a allai fod angen cyflwyno asesiadau risg, deall dyluniad systemau a/neu wneud gwaith diheintio systemau - yn bennaf mewn amgylcheddau domestig, masnachol bach a gofal iechyd yn ogystal ag eiddo sydd â phyllau sba.

Gofynion mynediad

Rhaid i'r ymgeiswyr fod â thystysgrif Rheoliadau Dŵr dilys a bod yn barod i'w dangos ar ôl cyrraedd.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs mewn dosbarth.

Asesiad

Dull asesu - llyfr agored.

Dilyniant

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'