Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Hyfforddiant ac Asesu ar gyfer Modiwl 1 a 3 1 diwrnod (4 ymgeisydd ar y mwyaf)

  Hyfforddiant ac Asesu ar gyfer Modiwl 2 0.5 diwrnod (6 ymgeisydd ar y mwyaf)

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • CIST Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

DD1 – I weithwyr sydd â chyfrifoldeb am fesurau rheoli ar safleoedd ("Person sy'n Gyfrifol")

DD2 – I weithwyr sydd â chyfrifoldeb am gynnal Asesiadau Risg ar Systemau Dŵr Poeth ac Oer)

DD3 – I eithwyr sydd â chyfrifoldeb am Gynnal a Chadw, Glanhau a Diheintio Systemau Dŵr Poeth ac Oer

Gofynion mynediad

Rhaid wrth wybodaeth ymarferol am systemau gwres canolog a systemau dŵr poeth ac oer. Rhaid hefyd wrth gymhwyster ym maes Rheoliadau Dŵr neu Is-ddeddfau Dŵr, a chymhwyster cydnabyddedig ym maes plymwaith a/neu wresogi

Cyflwyniad

Hyfforddiant 1 diwrnod yn yr ystafell ddosbarth gyda rhai arddangosiadau ymarferol ac asesiadau o Fodiwl 1 a 3

Hyfforddiant 0.5 diwrnod yn yr ystafell ddosbarth gyda rhai arddangosiadau ymarferol ac asesiadau o Fodiwl 2

Asesiad

DD1 – 3 awr o hyfforddiant

2 awr o asesiad

DD2 – 3 awr o hyfforddiant

2 awr o asesiad

DD3 – 3 awr o hyfforddiant

2 awr o asesiad

Ardystiad NICEIC

Mae'r hyfforddiant yn ddwyieithog ond yn Saesneg yn unig y cynhelir yr asesiad theori.

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.