Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Rydym yn cynnig y cyrsiau canlynol ar dorri gwair:

 • Defnyddio Torrwr Gwair sy'n cael ei Wthio
 • Defnyddio Torrwr Gwair sy'n cael ei Yrru

Mae'r cwrs yn ymdrin ag adnabod risgiau, adnabod a deall swyddogaeth yr holl offer a rheolyddion, cynnal gwiriadau cyn tanio'r peiriant a defnyddio'r peiriant mewn modd diogel a chymwys.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad yn y coleg, fel:

 • Defnyddio Trimiwr/Torrwr
 • Defnyddio Llif Gadwyn

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.