Cwrs Cyfun Ar Gyfer Defnyddwyr Ac Archwilio Ystolion Ac Ystolion Bach

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs achrededig y Ladders Association wedi ei anelu at weithwyr ac arolygwyr sydd angen y wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithio yn ddiogel gydag ac archwilio ysgolion ac ysgolion bach.

Amcanion y cwrs:

I ddarparu mynychwyr y cwrs gyda'r wybodaeth i ddewis gwaith offer gweithio priodol ar gyfer tasg, gosod a defnyddio ysgolion ac ysgolion bach yn ddiogel, ac archwilio ysgolion ac ysgolion bach ar gyfer niwed ac i gofnodi manylion offer ac archwiliadau fel yr amlinellir yn PUWER.

Agenda:

 • Deddfwriaeth a rheoliadau yn effeithio ar weithio o uchder
 • Safonau a dosbarthiadau cynnyrch ar gyfer ysgolion
 • Safonau a dosbarthiadau cynnyrch ar gyfer ysgolion bach
 • Peryglon sydd yn effeithio'r defnydd o ysgolion ac ysgolion bach
 • Asesu Risgiau, Safonau a Dosbarthiadau
 • Cynllunio, a Threfnu, Dewis a Defnyddio - STEP
 • Storio, Codi a Chario a Chynnal a Chadw

Arolygiad Ysgolion ac Ysgolion Bach - Sesiwn y prynhawn

 • Gofynion ac arweiniad cyfreithiol
 • Archwiliad cychwynnol
 • Cofrestr Asedau
 • Gweithdrefnau archwilio
 • Dogfennau Archwilio
 • Cynnal a chadw / atgyweiriadau Gwaredu

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Cymysgedd o ddysgu wedi ei arwain yn ystafell ddosbarth gyda gweithgareddau ymarferol a rhyngweithiol.

Asesiad

Prawf Theori ac Asesiad Ymarferol

Dilyniant

Cyrsiau eraill gan y Grwp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.