Defnyddwyr Ysgolion ac Ysgolion Bach

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  ½ diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs wedi ei anelu at y rhai sydd yn defnyddio ysgolion ac ysgolion bach yn aml wrth gyflawni eu dyletswyddau dyddiol. Bydd y cwrs yn cynnwys deddfwriaeth gyfredol, Cod Ymarfer, Rheoliadau ac Arweiniad sy'n effeithio ar weithio o uchder. Pynciau cwrs yn cynnwys:

 • asesu a phenderfynu pryd y mae'n briodol defnyddio ysgol neu ysgol fach
 • lleoli ysgolion ac ysgolion bach yn gywir a'u defnyddio yn ddiogel
 • dod i ddeall y gyfraith a'r safonau yn ymwneud ag ysgolion ac ysgolion bach
 • dod i ddeall y peryglon wrth ddefnyddio ysgolion ac ysgolion bach
 • dod i ddeall sut i storio a thrin ysgolion ac ysgolion bach.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy sesiwn ystafell ddosbarth gyda sleidiau lle mae'r hyfforddwr yn darparu gwybodaeth a holi cwestiynau.

Bydd yna holiadur unigol ar y defnydd diogel ac effeithiol o ysgolion ac ysgolion bach. Mae yna weithgareddau asesu - cwestiynau aml ddewis, dod o hyd i namau mewn ysgolion ac ysgolion bach a gosod ysgolion ac ysgolion bach yn eu lle.

Asesiad

Bydd yna brawf llyfr caeedig gyda marc pasio o 80%.

Dilyniant

Bydd tystysgrif Ladder Association a LadderCard yn cael ei roi i fynychwyr cwrs llwyddiannus sydd yn cwblhau'r sesiynau asesu theori ac ymarferol ac mae ganddynt gyfnod o ddilysrwydd o 5 mlynedd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.