Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Roboteg Diwydiannol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yma yn gyflwyniad i raglennu robotiaid diwydiannol, dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn roboteg neu sy'n edrych i ehangu eu sgiliau i ddechrau gyrfa mewn rhaglennu robotiaid diwydiannol wneud cais. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i weithredu robotiaid diwydiannol, creu, golygu a phrofi rhaglenni newydd yn ogystal â dysgu am agweddau diogelwch robotiaid diwydiannol.

Gofynion mynediad

Dim (sgiliau cyfrifiadur da yn ffafriol)

Cyflwyniad

Bydd yr addysgu yn gymysgedd o brofiad ymarferol gyda robotiaid diwydiannol yn ogystal â rhaglennu drwy feddalwedd.

Asesiad

Bydd gan y cwrs 3 tasg asesu ymarferol yn ogystal â set o gwestiynau yn seiliedig ar wybodaeth i'w cwblhau erbyn diwedd y 10 wythnos.

Dilyniant

Ymhlith y cyfleoedd dilyniant mae; cyrsiau byr eraill a gynigir yn y sector peirianneg, cyrsiau amser llawn a gynigir gan y coleg, cyrsiau prentisiaeth rhan amser.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Cyfrif Dysgu Personol

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith