Cyflwyniad i Roboteg Diwydiannol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yma yn gyflwyniad i raglennu robotiaid diwydiannol, dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn roboteg neu sy'n edrych i ehangu eu sgiliau i ddechrau gyrfa mewn rhaglennu robotiaid diwydiannol wneud cais. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i weithredu robotiaid diwydiannol, creu, golygu a phrofi rhaglenni newydd yn ogystal â dysgu am agweddau diogelwch robotiaid diwydiannol.

Gofynion mynediad

Dim (sgiliau cyfrifiadur da yn ffafriol)

Cyflwyniad

Bydd yr addysgu yn gymysgedd o brofiad ymarferol gyda robotiaid diwydiannol yn ogystal â rhaglennu drwy feddalwedd.

Asesiad

Bydd gan y cwrs 3 tasg asesu ymarferol yn ogystal â set o gwestiynau yn seiliedig ar wybodaeth i'w cwblhau erbyn diwedd y 10 wythnos.

Dilyniant

Ymhlith y cyfleoedd dilyniant mae; cyrsiau byr eraill a gynigir yn y sector peirianneg, cyrsiau amser llawn a gynigir gan y coleg, cyrsiau prentisiaeth rhan amser.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol