Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Rhaglenni CNC

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr dros 20 wythnos

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Dewis Offer Torri
 • Cyfrifo Cyflymder a Phorthiant defnydd penodol
 • Trefnau o ran Gosod Dyfeisiau Dal Gwaith
 • Trin offer, gan fesur hyd a diamedr drwy ddefnyddio peiriant rhagosod optegol yn ogystal â gwneud y gwaith â llaw.
 • Gosod Datymau a deall sut i ddefnyddio cyfesurynnau G54 – G59
 • Llwytho a chadw rhaglenni

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Gan ddilyn enghreifftiau ymarferol a darluniau eglurhaol, byddwch yn defnyddio meddalwedd i raglennu'n annibynnol cyn peiriannu.

Asesiad

Yn ogystal â chwestiynau i brofi'ch gwybodaeth, mae tair tasg a fydd yn asesu'ch gallu i raglennu a gweithgynhyrchu.

Dilyniant

Cynigir cyrsiau byr eraill yn yr adran Beirianneg e.e. Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), Cyflwyniad i Roboteg, yn ogystal â Weldio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith