Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos. 6pm-9pm, nos Fawrth.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i Weithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur lle byddwch chi'n dysgu sut i raglennu llwybrau torri CNC ar gyfer Geometreg 2D a 3D. Yna byddwch chi'n gallu efelychu'ch canlyniadau ar y feddalwedd.

Byddwch hefyd yn dysgu G-CODE sylfaenol ac yn gallu gweithredu peiriant CNC Diwydiannol yn annibynnol i gynhyrchu cydrannau

Gofynion mynediad

Dim - Yn ddelfrydol, wedi cwblhau y cwrs byr CAD

Cyflwyniad

Gan ddilyn enghreifftiau ymarferol a darluniau, byddwch yn rhaglennu'n annibynnol ar feddalwedd cyn peiriannu.

Asesiad

Mae 3 tasg asesu i'w rhaglennu a'u cynhyrchu yn ogystal â chwestiynau sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Dilyniant

Mae cyrsiau byr eraill yn yr adran Beirianneg i'w mynychu fel CAD, Cyflwyniad i Roboteg a hefyd Weldio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol