Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Casglu ac Ailddefnyddio Dŵr – Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds 2399-43

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Cwrs 2 ddiwrnod dros gyfnod o 2 wythnos

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r pynciau a ganlyn:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Rheoliadau
 • Math a chynllun systemau
 • Trin dŵr
 • Gosod a chomisiynu
 • Cynnal a chadw a chanfod diffygion

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer plymwyr cymwys.

Gofynion mynediad:

 • N/SVQ Lefel 2/3 mewn Plymwaith neu dystysgrif gyfwerth sy'n dangos eich bod yn gymwys
 • Rheoliadau Dŵr/Is-ddeddfau Dŵr (WRAS neu gyfwerth)

Noder: Nid yw cymwysterau galwedigaethol arunig perthnasol (tystysgrifau technegol) yn dderbyniol.

Cyflwyniad

 • Gwaith ymarferol

Asesiad

 • Prawf amlddewis GOLA
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Cynlluniau Person Cymwys (CPS)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol