Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Casglu ac Ailddefnyddio Dŵr – Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds 2399-43

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cwrs 2 ddiwrnod dros gyfnod o 2 wythnos

Gwnewch gais
×

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Casglu ac Ailddefnyddio Dŵr – Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds 2399-43

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r pynciau a ganlyn:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Rheoliadau
 • Math a chynllun systemau
 • Trin dŵr
 • Gosod a chomisiynu
 • Cynnal a chadw a chanfod diffygion

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer plymwyr cymwys.

Gofynion mynediad:

 • N/SVQ Lefel 2/3 mewn Plymwaith neu dystysgrif gyfwerth sy'n dangos eich bod yn gymwys
 • Rheoliadau Dŵr/Is-ddeddfau Dŵr (WRAS neu gyfwerth)

Noder: Nid yw cymwysterau galwedigaethol arunig perthnasol (tystysgrifau technegol) yn dderbyniol.

Cyflwyniad

 • Gwaith ymarferol

Asesiad

 • Prawf amlddewis GOLA
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Cynlluniau Person Cymwys (CPS)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'