Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Installation and Maintenance of Heat Pumps Systems (Non-refrigerants Circuits) City and Guilds 2399-32 Level 3 Award

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 wythnos, 3 diwrnod yr wythnos

Gwnewch gais
×

Installation and Maintenance of Heat Pumps Systems (Non-refrigerants Circuits) City and Guilds 2399-32 Level 3 Award

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn cynnwys y pynciau canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Rheoliadau
 • Egwyddorion pympiau gwres
 • Cyfnewidwyr gwres daear lorweddol
 • Casglwyr Awyr
 • Dylunio Systemau
 • Gosod a Chomisiynu
 • Cynnal a Chadw, a Chanfyddiadau Diffygion

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at beirianwyr plymio a gwresogi domestig cymwysedig.

Rhagofynion mynediad:

 • N/SVQ Lefel 2/3 mewn Gwaith Plymwr neu gyfwerth
 • Rheoliadau Dŵr/Is-ddeddfau Dwr
 • Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb fent
 • Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Gwresogi Domestig

Nid yw cymwysterau galwedigaethol cysylltiedig arunig yn dderbyniol.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Gwaith ymarferol

Asesiad

 • Prawf amlddewis GOLA
 • Asesiadau ymarferol

Dilyniant

Cynlluniau Person Cymwys (CPS), neu Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (MCS)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'