Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds - Gwaith Trwsio ac Amnewid mewn Cerbydau Trydan Hybrid

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llangefni, Y Rhyl
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    I'w gararnhau

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds - Gwaith Trwsio ac Amnewid mewn Cerbydau Trydan Hybrid

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster wedi'i anelu at ddarparwyr hyfforddiant a chyflogwyr i'w gyflwyno i ddysgwyr yn y grwpiau oedran 16-18 a 19+. Bydd y dysgwyr hyn yn awyddus i gael gwybodaeth i'w galluogi i weithio'n ddiogel wrth drwsio systemau foltedd uchel cerbydau trydan/hybrid.

Mae cymorth cyllid ariannol SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) ar gael i cyrsiau sydd yn darfod erbyn 31/05/23. Am rhagor o fanylion gan gynnwys gwybodaeth cymhwysedd, cysylltwch gyda ni.

Gofynion mynediad

Bydd gofyn i unigolion sydd â diddordeb gwneud y cwrs hwn feddu ar wybodaeth a sgiliau priodol at lefel 3 ym maes cynnal a chadw a thrwsio cerbydau modur.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn gyfuniad o waith theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

Asesiad ymarferol

Dilyniant

Mae cyrsiau eraill ar gael yn adran Peirianneg GLlM.

Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i fynd ymlaen i wneud cymwysterau a fydd yn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymhellach mewn swydd dechnegol, i wneud diagnosis, a thrwsio a phrofi elfennau foltedd uchel mewn cerbydau trydan/hybrid.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Peirianneg

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith