Dyfarniad Lefel 3 yr IMI - Gwaith Trwsio ac Amnewid mewn Cerbydau Trydan Hybrid

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhyl
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni, Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd

  I'w gararnhau

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster wedi'i anelu at ddarparwyr hyfforddiant a chyflogwyr i'w gyflwyno i ddysgwyr yn y grwpiau oedran 16-18 a 19+. Bydd y dysgwyr hyn yn awyddus i gael gwybodaeth i'w galluogi i weithio'n ddiogel wrth drwsio systemau foltedd uchel cerbydau trydan/hybrid.

Gofynion mynediad

Bydd gofyn i unigolion sydd â diddordeb gwneud y cwrs hwn feddu ar wybodaeth a sgiliau priodol at lefel 3 ym maes cynnal a chadw a thrwsio cerbydau modur.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn gyfuniad o waith theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

Asesiad ymarferol

Dilyniant

Mae cyrsiau eraill ar gael yn adran Peirianneg GLlM.

Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i fynd ymlaen i wneud cymwysterau a fydd yn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymhellach mewn swydd dechnegol, i wneud diagnosis, a thrwsio a phrofi elfennau foltedd uchel mewn cerbydau trydan/hybrid.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol