Diploma Lefel 2 yr IMI mewn Sgiliau Paentio Cerbyd ar ôl Damwain

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  I'w gararnhau

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r VCQ hwn yn rhan allweddol o Fframwaith Brentisiaeth Trwsio Cerbyd ar ôl Damwain yr IMI (Sgiliau Paentio). Felly gall dysgwyr (16-25 oed gan amlaf) sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant wneud y cymhwyster hwn fel rhan o'r fframwaith Brentisiaeth.

Gofynion mynediad

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o'r gofynion, canlyniadau dysgu, meini prawf asesu drwy dystiolaeth yn y gweithle. Bydd yr IMI yn darparu canllawiau llawn a chofnodion asesu.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn gyfuniad o waith theori a gwaith ymarferol.

Asesiad

Bydd yr elfen sy'n canolbwyntio ar wybodaeth yn y cymhwyster hwn yn cael ei hasesu'n annibynnol hefyd drwy gyfrwng system brofi ar-lein. Bydd y profion yn dilyn canlyniadau dysgu a meini prawf asesu pob uned i sicrhau yr ymdrinnir â phob elfen. Bydd yr IMI yn marcio'r profion hyn yn electronig.

Dilyniant

Mae'r VCQ hwn yn rhan allweddol o Fframwaith Brentisiaeth Trwsio ar ôl Damwain yr IMI (Corff). Pan fydd Prentisiaeth L2 wedi'i chwblhau'n llwyddiannus gall prentis fynd ymlaen i Brentisiaeth Uwch L3 neu barhau â'u haddysg a'u hyfforddiant mewn ffyrdd eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol