Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  14 sesiynau.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Manteision i unigolion

● Defnyddio technegau rheoli craidd i gael canlyniadau gwell

● Datblygu eich gallu i arwain, i gymell ac i ysbrydoli

● Arwain yn strategol yn ogystal â rheoli o ddydd i ddydd

● Meincnodi eich sgiliau rheoli

● Codi eich proffil yn eich sefydliad.

Y manteision i gyflogwyr

● Annog unigolion i feddwl yn strategol ar y lefel hon yn arwain at welliant yn y busnes

● Hyfforddi a datblygu rheolwyr canol - dyluniwyd y cymwysterau hyn i gynnig manteision clir y gellir eu mesur i bobl broffesiynol

Gofynion mynediad

Dyluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer rheolwyr prosiect, penaethiaid adran a rheolwyr canol eraill.Mae'r Diploma Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli'n addas i rai sy'n gweithio fel rheolwyr canol ar hyn o bryd. Bydd yn eu helpu i feithrin eu sgiliau, i fagu profiad ac i wella eu perfformiad, ac yn eu paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau uwch reolwyr.

Cyflwyniad

Sesiynau/darlithoedd yn y coleg, gwaith grŵp, astudio personol, aseiniadau seiliedig ar waith, ac adfyfyrio

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Bod yn Arweinydd Effeithiol - Aseiniad Seiliedig ar Waith Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi ddeall a gwerthfawrogieich gallu i wireddu cyfrifoldebau allweddol y rôl a gwerthuso eich gallu i arwain eraill.

Arwain Arloesedd a newid a Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad Aseiniad Seiliedig ar Waith -mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi ddeall yr angen am arloesedd a newid mewn sefydliad. Hefyd, cynnig datrysiadau arloesol a fydd yn gwella perfformiad y sefydliad er mwyn gallu arwain a rheoli newid yn y sefydliad a gwerthuso eich gallu i reoli prosiectau

Dilyniant

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol