Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Arwain a Gweithio mewn Tîm (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu o Bell
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    10 sesiynau

Gwnewch gais
×

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Arwain a Gweithio mewn Tîm (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Proffesiynol

Disgrifiad o'r Cwrs

Manteision i unigolion

● Dysgu sgiliau arwain a rheoli craidd

● Rhoi'r sgiliau hyn ar waith yn eich gweithle

● Gwella perfformiad eich tîm

● Ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Y manteision i gyflogwyr

● Arweinwyr tîm brwdfrydig a chymwys

● Gwella cynhyrchiant

Gofynion mynediad

Gweddu unrhyw un sy'n gweithio fel arweinydd tîm ar hyn o bryd, gan gynnig cymorth i fod yn fwy effeithiol a hyderus yn y rôl. Neu unrhyw un sy'n newydd i'r rôl neu'n gobeithio bod yn arweinydd tîm yn y dyfodol - gan eu helpu i symud o weithio mewn tîm i arwain y tîm. Dyluniwyd y cymhwyster hwn i wella eich perfformiad fel aelod o dîm. Os ydych yn gweithio fel arweinydd tîm ar hyn o bryd, bydd yn eich helpu i fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl.

Cwblhewch y Modiwlau Lefel 2 Arwain Eich Tim Gwaith, Datblygu eich hun fel arweinydd tim, Deall newid yn y gweithle, Dulliau o Gyfathrebu yn y gweithle.

Cyflwyniad

Sesiynau/darlithoedd yn y coleg, gwaith grŵp, astudio personol, aseiniadau seiliedig ar waith, cyflwyniadau ac adfyfyrio.

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg, a Saesneg yw iaith mwyafrif adnoddau'r sesiynau, er bod rhai adnoddau ar gael yn Gymraeg. Gellir cwblhau/cyflwyno'r aseiniad a'r portffolio o dystiolaeth yn Gymraeg.

Asesiad

Arwain eich tîm yn y gwaith - Aseiniad Seiliedig ar Waith

Datblygu'ch hun fel arweinydd tîm - Aseiniad Seiliedig ar Waith

Deall newid yn y gweithle - Aseiniad Seiliedig ar Waith

Dulliau cyfathrebu yn y gweithle - Llyfryn Cwestiwn ac Ateb

Gwella perfformiad y tîm -

Aseiniad Seiliedig ar Waith

Pennu amcanion y tîm - Llyfryn Cwestiwn ac Ateb

Deall sut i reoli gwrthdaro yn y gweithle -Aseiniad Seiliedig ar Waith

Deall sut i negodi a rhwydweithio yn y gweithle a rhoi briffiau a gwneud cyflwyniadau - Cyflwyniad

Dilyniant

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Mentora

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth